intake consult

Intake consult 

Het natuurgeneeskundig intake consult zal bestaan uit een vraaggesprek waarin ik zo veel mogelijk over de levensgeschiedenis van uw dier en de klacht(en) te weten wil komen. De vragen zullen betrekking hebben op het verleden van het dier en hoe het dier zich nu manifesteert. Uiteindelijk komen we in het vraaggesprek bij de klacht(en) uit en zal duidelijk worden wat de oorzaak hiervan is.

Een fysiek en energetisch onderzoek gevolgd door een diagnostische aroma test zullen in dit natuurgeneeskundig intake consult ook aan bod komen. In het fysieke onderzoek wordt het hele lichaam van het dier nagelopen. In het energetisch onderzoek zal ik de chakra’s van het dier nalopen. En in de diagnostische aroma test zal ik het dier een aantal aroma’s aanbieden om te kunnen zien waar het dier behoefte aan heeft.

Een voorzet voor het advies zal hierna gegeven worden, die U naderhand via de mail van mij toegestuurd krijgt. Ik werk eraan om dit binnen 48 uur te laten gebeuren, uitzonderingen daargelaten.

Het natuurgeneeskundig intake consult zal op locatie, in de natuurlijke omgeving van het dier, plaatsvinden.

Voor de actuele tarieven klik hier.

 

Vraaggesprek

In het vraaggesprek zal ik vragen stellen die betrekking hebben op de levensgescheidenis van uw dier. Denk hierbij aan zoogperiode, ontwikkeling, voeding, arbeid en medische zaken. Daarnaast zal ik ingaan op de klacht(en) van uw dier om zo te kunnen kijken waardoor de klacht(en) heeft kunnen ontstaan.

Fysiek onderzoek

In het fysieke onderzoek loop ik het hele lichaam van uw dier na op bijzonderheden. Denk hierbij aan vachtstructuur, nagels, gebit, stand en houding,

Energetisch onderzoek

In het energetische onderzoek begin ik allereerst met het nalopen van de chakra’s. Dit zijn de energiepunten van het lichaam. Door temperatuurverschillen of druk spoor ik bijzonderheden op in dit chakra. Deze bijzonderheden kunnen mogelijk te linken zijn aan de klacht(en).

Diagnostische aroma test

In de aroma test bied ik uw dier een aantal aroma’s aan om te kunnen zien waar uw dier behoefte aan heeft. Door de reactie van uw dier kan ik zien wat deze behoefte is. Mogelijk worden deze aroma’s in het advies meegenomen of wordt er een andere therapie gekozen met hetzelfde effect. Dit hangt af van het dier en de klacht(en).

Adviesverslag

Na elk consult krijgt U van mij binnen 48 uur een adviesverslag via de e-mail toegestuurd. In dit adviesverslag is een samenvatting van het conult en zijn mijn adviezen t.a.v. de klacht(en) opgenomen.