Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Aansprakelijkheid

Praktijk Marjolein behandeld uw huisdier graag. Echter in acute gevallen verwijs ik U altijd eerst door naar uw eigen dierenarts. Mocht het mijn behandeling betreffen dan word ik ook graag hierover geïnformeerd. Een passende regeling zal dan getroffen worden. 

Mocht er tijdens het consult een voorwerp van U door het toedoen van praktijk Marjolein schade krijgen dan zijn de kosten voor de rekening van praktijk Marjolein.

Mocht uw dier of uzelf schade brengen aan een voorwerp die praktijk Marjolein tijdens het consult gebruikt dan zijn de kosten voor uw rekening.

Aangezien we beide bij de situatie waren kan in overleg besloten worden hoe deze zaak opgelost wordt. Het delen van de te betalen schade is niet uitgesloten, maar niet standaard.

Betalingstermijn

Na elk consult dienen de ontvangen diensten, gelieve contant, direct betaald te worden. Hieronder vallen ook de nog te ontvangen middelen. Mocht U hier niet mee akkoord gaan dan is in overleg een latere betaling via factuur, in hoge uitzondering, altijd mogelijk. Deze factuur zal binnen 48 uur naar U verstuurd worden en dient binnen 7 dagen betaald te worden. 

Eigendomsrechten

Ten alle tijden bent U eigenaar van uw dier. Mocht U het niet fijn vinden hoe er met uw dier omgegaan word of bent U het niet eens met de aanpassingen die gedaan dienen te worden hoe ze in het adviesverslag staan, dan is overleg altijd mogelijk. U bent vrij om hier ook een klacht over in te dienen. Dit kan via info@praktijkmarjolein.com. Het opvolgen van het (gehele) advies is vrijblijvend maar wel verstandig om de klacht(en) van uw dier te kunnen verminderen.

Zodra U de bestelde middelen van praktijk Marjolein binnen heeft zijn ze uw eigendom. Mocht er dan iets met deze middelen gebeuren, dan is het uw verantwoordelijkheid.

Hetzelfde geldt voor het anders uitvoeren van de adviezen in het adviesverslag. Mocht door foutief uitvoeren hiervan uw dier schade oplopen dan valt dit onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Bij het correct uitvoeren van de adviezen en het ontstaan van schade aan uw dier dan ligt de verantwoordelijkheid bij praktijk Marjolein en zal zoals beschreven bij aansprakelijkheid de kosten voor de praktijk zijn.

Ervaringsverhalen

Mocht u het leuk vinden om een recensie achter te laten op de website dan kunt U deze sturen naar info@praktijkmarjolein.com. Praktijk Marjolein zal deze, met uw naam (vb. M. Vroegop) samen met een korte samenvatting over de klacht en behandeling van uw dier, op deze website zetten. Als U het niet eens bent met hoe uw recensie op deze website staat kunt U dit altijd aangeven. De recensie zal naar uw keuze aangepast of verwijderd worden.

Facturering

Na elk consult zal er betaling plaatsvinden van de ontvangen diensten. Mocht U er bezwaar tegen hebben dat de te bestellen middelen vooraf betaald dienen te worden is in overleg altijd anders mogelijk. De factuur die naar U verstuurd word, binnen 48 uur na het consult, zal voor de administratie zijn. Als niet anders afgesproken is is betaling van deze factuur reeds al gedaan, direct na het consult, en zal actie vanuit uw kant niet meer nodig zijn.

Garantie

De garantie zal betrekking hebben tot het (kort)sluiten van de behandeling. Onder de garantie wordt het tussentijds aanpassen van het advies en de houdbaarheid en schade aan de gekochte middelen verstaan.

Mocht U binnen 24 uur voor de geplande behandeling afzeggen dan worden de standaard kosten in factuur gebracht. Mocht praktijk Marjolein binnen 24 uur de afspraak cancelen dan zijn de kosten voor de praktijk.

Mocht uw dier op welke wijze dan ook schade oplopen die verklaarbaar is door de natuurgeneeskundige behandeling van praktijk Marjolein, dan zullen de kosten die zijn gemaakt om deze schade bij uw dier te herstellen voor de praktijk zijn. Aangezien praktijk Marjolein bij de beroepsvereniging aangesloten zit, zal dit ook bij de BCND bekend gemaakt worden en zullen zij ook naar de zaak kijken.

Mocht het zo zijn dat de middelen niet meer te gebruiken zijn door het versturen per post, maak dan altijd een foto en neem zo spoedig mogelijk contact met de praktijk op. Kosten voor de nieuwe middelen zijn dan voor rekening van de praktijk. Mocht U zelf de middelen zo hebben toegedaan dat ze niet meer te gebruiken zijn dan zijn de kosten voor de nieuwe middelen voor eigen rekening.

Klachtenregeling

Mocht U een klacht hebben die betrekking heeft op de behandeling van uw dier kunt U dit altijd aangeven zodat er in goed overleg hier een regeling voor getroffen kan worden.

Levertijd

Als U contact met praktijk Marjolein heeft opgenomen kunt U binnen 48 uur een reactie terug verwachten. Uitzondering daargelaten. Het contact loopt altijd via de e-mail, mits er een behandeling is gestart, dan is telefonisch contact mogelijk om een kortere verbinding te hebben ten voordeel van de behandeling van uw dier. Contact opnemen via de telefoon is alleen nodig als uw dier achteruitgaat door het natuurgeneeskundig advies.

Het adviesverslag zal binnen 48 uur na het consult worden verstuurd naar het e-mail adres wat opgegeven is bij het consult. Uitzonderingen daargelaten. Denk hierbij aan privé omstandigheden. In dit geval zal er altijd contact met U opgenomen worden om dit door te geven. Een nieuwe datum waarop U het adviesverslag kunt ontvangen zal gemaakt worden.

De levertijd voor de aroma recepturen en de Bach-bloesem remedies kunnen per adres verschillen. Dit omdat hier een derde partij aan verbonden is, namelijk de post. Dit valt onder overmacht.

De aroma recepturen en Bach-bloesem remedies zullen altijd binnen 48 uur samengesteld en verstuurd worden. Uitzonderingen daargelaten. U ontvangt een track and trace code om het pakketje te kunnen volgen.

Offerte

Er wordt vanuit praktijk Marjolein geen offerte voorafgaand aan het consult verstuurd. Dit omdat van te voren niet duidelijk is hoelang het consult gaat duren. In overleg is een maximale tijd altijd af te spreken. De minimale tijd en prijs voor elk consult is op de website te vinden. De prijzen van de foto reading en de te bestellen middelen staan vast.