Privacy verklaring

Privacy verklaring

Door akkoord te gaan met een van de diensten van praktijk Marjolein geeft U praktijk Marjolein toestemming om uw gegevens te verwerken.

Uw persoonlijke gegevens zoals naam, (e-mail)adres, uw telefoonnummer en uw betalingsgegevens zullen alleen via e-mailcontact, in het adviesverslag en/of op de factuur vermeld staan en opgeslagen worden. In alle drie de gevallen is praktijk Marjolein de persoon die toegang heeft tot deze zaken. U heeft het recht om gegevens die bij praktijk Marjolein bekend zijn van U op te vragen of te laten verwijderen. 

Hetzelfde geldt voor de gegevens van uw huisdier. Naam, klacht(en), ras en levensgeschiedenis zullen in het adviesverslag in een korte samenvatting vermeld staan.

De bovengenoemde gegevens zullen niet langer dan noodzakelijk bewaard blijven, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Als U vind dat praktijk Marjolein niet nauwkeurig met uw gegevens omgaat dan heeft U het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via hier

Het bezoek aan deze website wordt beveiligd met een SSL certificaat, wat betekent dat uw verbinding met deze website privé is. Te herkennen aan het slotje voor het IP adres.

Er zijn links op de website opgenomen die doorverwijzen naar andere websites. Praktijk Marjolein is niet verantwoordelijk voor hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan. Raadpleeg daarvoor de algemene voorwaarden en privacy verklaring van deze websites of vraag deze informatie daar op.